Nhập khẩu chính ngạchI . Giới thiệu dịch vụ :– Gom cont là dịch vụ vận chuyển những mặt hàng order hoặc hàng kí gửi của khách qua kho công ty đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định+ Là dịch vụ mới trên thị trường dành cho các