Quy định OrderI: CHÚNG TÔI ORDER HÀNG GÌ?Tất cả những mặt hàng bán trên các web Trung Quốc chấp nhận thanh toán qua Internet, trừ hàng cấm.Hàng hóa cấm đặt– Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.– Các mặt hàng thực phẩm chức